Close

Công nghệ Ép chúng tôi sử dụng cho phép ép acrylic, laminate lên nhiều loại cốt gỗ khác nhau, và tất nhiên là cả cốt gỗ nhựa và gỗ ghép thanh. Sản phẩm ép có độ kết dính lớn, bề mặt phẳng hơn 70% so với các đơn vị khác, công xuất ép đến 250 mặt/ ngày.

Ép mặt acrylic
Xem Thêm
Ép mặt laminate
Xem Thêm

Tin Tức Liên Quan